Gå til hovedindhold

Fælles høring om en fast forbindelse via Kattegat

Kattegatkomitéen og modstanderforeningerne mod en fast forbindelse via Kattegat inviterede i mandags d. 8. maj 2023 til en fælles høring om en fast Kattegatforbindelse i Fællessalen på Christiansborg.

 • Læs op

Indhold

  Målet med konferencen var i fællesskab at blive klogere på projektet og få en nuanceret debat om en mulig fast forbindelse via Jylland og Sjælland via Samsø.

  Med afsæt i temaerne Trafik, Klima og Miljø samt Økonomi blev perspektiverne, mulighederne og udfordringerne i en fast Kattegatforbindelse belyst ud fra både faglige og holdningsmæssige vinkler. Oplæggende satte bl.a. fokus på Kattegatforbindelsens forventede påvirkning af trafikudviklingen, en udfordring af behovet for tidsbesparelser, eksempler på klima- og miljømæssige tiltag fra Femern forbindelsen,  indholdet i samfundsøkonomiske analyser mv.

  Herefter var der paneldebat med deltagelse af tre transportordfører; Thomas Jensen (S), Peter Juel-Jensen (V) og Jette Gottlieb (EL), som gav udtryk for, at den brede debat om Kattegatforbindelsen og alle dens facetter er afgørende for, at der kan træffes en kvalificeret beslutning om et så stort projekt som en fast forbindelse via Kattegat, som vil være Danmarkshistoriens største anlægsprojekt.  

  Til trods for at holdningerne til projektet var modstridende, gav høringen anledningen til en god og nuanceret debat, som bl.a. fik tydeliggjort behovet for at se projektet fra flere vinkler og at inddrage relevante aktører i processen, mhp. at finde gode løsninger.

  ”Høringen, hvor modstander og tilhænger er gået sammen, viser værdien af at tale sammen og blive klogere sammen,” siger Kattegatkomitéens formand Michael Svane.

  Aarhus Kommune sekretariatsbetjener Kattegatkomitéen, som arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland til gavn for hele Danmark. Følg med i Kattegatkomitéens arbejde her: www.kattegatforbindelse.dk.

  Forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse udarbejdet af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen er tilgængelig her: www.kattegat.dk

  Sidst opdateret: 18. september 2023