Gå til hovedindhold

Rådmand: Vesterbro Torv skal være begyndelsen til en ny grøn bydel

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang er nu klar med sin plan for Vesterbro Torv, der skal brede sig endnu længere ud, gøre plads til byliv og binde de omkringliggende bykvarterer bedre sammen. Planen vil flytte gennemkørende trafik ud af Midtbyen og forbedre adgangen for dem, der har et ærinde.

 • Læs op

Indhold

  Beboere, borgere og byråd har i mange år ønsket at omdanne Vesterbro Torv til et rigtigt bytorv med plads til liv, træer, udeservering, markedsplads og mulighed for at nyde byen. Nu skal ønskerne blive til virkelighed.

  Rådmand Nicolaj Bang, Teknik og Miljø, er klar med sin plan for, hvordan han vil forvandle det trafikerede torv til et hyggeligt helle inde midt i byen.

  Vesterbro Torv har et kæmpestort potentiale for at blive en smuk oase i hjertet af Aarhus. Jeg ser for mig, hvordan torvet kan blive grønt og levende. Faktisk kan Vesterbro Torv åbne muligheden for, at vi kan gøre hele bydelen mere grøn og cykelvenlig, og at vi kan genskabe alléerne med store, flotte trækroner,

  Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

  I 2018 besluttede et flertal i byrådet, at Vesterbro Torv skal fredeliggøres med mindre gennemkørende trafik. Den dagsorden leverer rådmanden nu på. Konkret foreslår han, at torvearealet bliver næsten dobbelt så stort med plads til flere træer, blomster, bænke og regnvandsbede til de store regnskyl.

  Samtidig vil han lukke helt for den biltrafik, der går på tværs af Vesterbro Torv. Det vil give færre biler på indfaldsvejene til torvet, som derfor kan blive til smukke bygader med mere plads til gående, cykler og grønt fra Nørreport, gennem Nørre Allé, Vesterbrogade, Ceres-krydset, Silkeborgvej og helt ud til ringgaden – en to kilometer lang strækning, der binder bydelens nye bykvarterer på Amtssygehuset, Trælasten og Ceresbyen sammen.

  Jeg ønsker at give byrådet muligheden for at lave en løsning, hvor vi ikke bare gør Vesterbro Torv til en attraktion i byen, men skaber en helt ny bydel i et område, der de seneste år er gået fra rå industri til grøn midtby,

  Nicolaj Bang.

  Planen understøtter Midtbyvisionen, som byrådet vedtog sidste år.

  Stadig plads til biler med et ærinde i byen

  Det nye Vesterbro Torv vil få betydning for de 13.000 bilister, der dagligt kører gennem torvet. I forslaget bliver vejen på solsiden mod nord fjernet og inddraget i selve torvearealet. Vejen på sydsiden bliver lukket for biltrafik og omdannet til en sluse for busser og bløde trafikanter. Den mindre gennemkørende trafik vil forbedre adgangen for dem, der rent faktisk har et ærinde i Midtbyen.

  Jeg fremlægger en løsning, hvor man stadig vil kunne komme ind og ud af byen. Mange vil opleve at skulle køre en anden vej, end de er vant til, men man vil stadig kunne besøge byens butikker og dem, man kender. De bilister, der bruger torvet som genvej på tværs, vil vi til gengæld gerne flytte lidt på,

  Nicolaj Bang.

  Alternativ får trafikken til at bryde sammen

  Rådmanden har arbejdet med to forskellige forslag til Vesterbro Torv. Her er det undersøgt, hvad det vil betyde, hvis torvets sydside fortsat er åbent for biltrafik, så man kan køre mellem Vesterbrogade og Nørre Allé i begge
  retninger. Trafiksimuleringerne viser, at trafikken vil bryde sammen med op til 900 meter kø og mere end ni minutters forsinkelse, hvis torvet skal håndtere krydsende biltrafik.

  Vi har selvfølgelig kigget på, hvad der er af alternativer til at lukke bilernes adgang mellem Nørre Allé og Vesterbrogade. Men det står klart for mig, at det er en dårligere løsning for trafikafviklingen. Derfor er det oplagt, at vi flytter den gennemkørende trafik derhen, hvor der er plads til den. Det kan måske lyde ulogisk, men vi får en bedre fremkommelighed i byen, fordi de centrale gader bliver for dem med et ærinde,

  Nicolaj Bang.

  Forslaget skal inden længe behandles i Magistraten og derefter godkendes i byrådet. Det er forventningen, at det nye Vesterbro Torv kan stå færdigt i 2025.

  Byrådet har allerede afsat 25 mio. kr. til omdannelsen af Vesterbro Torv, og Aarhus Vand bidrager med seks mio. kr. til klimatilpasning. Tilsammen dækker det hele forvandlingen af torvet – herunder ændringer i mobiliteten, grønne tiltag og forskønnelse. Der er desuden afsat 8,5 mio. kr. til bedre forhold for cyklister fra og med Nørre Allé til Nørreport.

  Forskønnelse af gaderne omkring torvet kræver, at byrådet afsætter yderligere finansiering.

  Her kan du se Plan for et smukkere Vesterbro Torv.

  Materialer til pressen.

  Fakta om omdannelsen af Vesterbro Torv

  • Vejen på torvets solside mod nord bliver fjernet, og vejen på sydsiden lukkes for biltrafik og omdannes til sluse for busser, cyklister og gående. Vester Allé og Hjortensgade bliver ensrettet mod nord.
  • Fremkommeligheden for busser og cyklister bliver bedre, når dele af biltrafikken flyttes til de større veje. Bl.a. vil buslinjerne 2A, 3A, 4A, 11 og 13 gennem Vesterbro Torv tilsammen kunne spare op imod 15 minutter hver time i myldretiden.

  • Ændringerne giver mindre gennemkørende trafik i flere gader, der støder op til torvet – det vil give mere plads til beboere, der skal ind og ud, og bedre adgang for dem, der skal handle i byens butikker.

  • Teknik og Miljø har foretaget GPS-målinger af trafikken, der krydser Vesterbro Torv. De viser, at ca. halvdelen af de 13.000 daglige bilister på torvet skal ind til byen – resten er gennemkørende. Når det ikke længere er muligt at køre på tværs af Vesterbro Torv, vil ca. 7.000 bilister dagligt flytte ud på det overordnede vejnet.

  • De fleste forventes at flytte ud på ringgaden. Her er trafikmængden faldet med seks til otte pct. på hverdage siden 2015. Derudover er fremkommeligheden forbedret med flere svingbaner og bedre styring af signalanlæggene.

  • Omdannelsen af Vesterbro Torv er tænkt sammen med den kommende trafikstruktur for Midtbyen, som byrådet ønskede ved seneste budgetforlig. Den tæller foruden ændringerne på Vesterbro Torv trafikplanen for Banegårdskvarteret samt planerne om letbane eller BRT gennem Ceres-krydset.

  • Omdannelsen af torvet kommer til at omfatte flere blågrønne løsninger med klimatilpasning, så Midtbyen kan håndtere vandet fra oven under skybrud og lede det sikkert videre til åen, så kældre på og omkring torvet undgår oversvømmelse.

  • P-kælderen under torvet er lukket, fordi den er er i dårlig stand. Den lukkes permanent.
  Sidst opdateret: 18. september 2023