Gå til hovedindhold
Borgmesterens Afdeling

Aarhus Havn skal omdannes til aktieselskab

Danmarks vigtigste erhvervshavn, Aarhus Havn, skal i lighed med andre af landets store havne være et aktieselskab i stedet for en kommunal selvstyrehavn.

 • Læs op

Indhold

  Det er Aarhus Havns bestyrelse, der har anmodet om en ny selskabsform, blandt andet med baggrund i et ønske om at få bedre muligheder for at understøtte havnens udvikling og erhvervsmæssige muligheder. Det vil samtidig betyde en ligestilling af kommunale selskaber, da Aarhus Havn vil få samme ejerskabsstruktur som de kommunale selskaber Aarhus Vand og Kredsløb.

  Ifølge indstillingen, som Magistraten i Aarhus Kommune i dag har anbefalet byrådet at tiltræde, vil en ændring i selskabsform føje Aarhus Havn til rækken af større danske havne, der er omlagt til aktieselskaber, heriblandt havnene Copenhagen-Malmø, Aalborg og Fredericia/Nyborg.

  Ændringen i havnens selskabsform ligger i forlængelse af intentionerne af havneloven fra 1999, som åbnede for at selskabsgøre kommunale havne. Havneloven regulerer, hvilke aktiviteter en havn kan deltage i. Herudover er et aktieselskab i modsætning til en kommunal selvstyrehavn en velkendt organisering. En omdannelse vil således også bidrage til at lette havnens samarbejde med samhandelspartnere i ind- og udland.

  Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

  ”Aarhus Havn har været i en rivende udvikling de seneste par årtier og har udviklet sig til at være Danmarks vigtigste erhvervshavn. Derfor er det naturligt at se på, om havnen har den optimale og mest bæredygtige selskabsform til at stå sig bedst muligt i skarp konkurrence med andre havne. For mig som borgmester er det afgørende, at vi selvfølgelig bevarer det fulde ejerskab af Aarhus Havn, at Aarhus Havn bliver lagt ind under samme selskabsform som de øvrige kommunale selskaber og at vi imødekommer havnens ønske om bedre at kunne understøtte havnens og dermed også byens udvikling.”

  Som aktieselskab vil Aarhus Havn blive lagt ind under Aarhus Kommunes strategi for et aktivt ejerskab. Det betyder blandt andet en ændret sammensætning af bestyrelsen, hvor borgmesteren ikke længere vil være formand, da der skal udpeges en ny ekstern formand.

  Indstillingen om omdannelsen ventes behandlet i byrådet inden jul, så det kan få virkning fra 1. juli 2024.