Gå til hovedindhold

Aarhus digitaliserer kloakplan i Ghana i Afrika

Aarhus Vand, Aarhus Kommune og det rådgivende landinspektørfirma LE34 er gået sammen om et innovativt pilotprojekt i Ghana, der allerede har resulteret i digitaliseringen af en kloakplan i byen Tema. Denne digitalisering har ikke kun moderniseret systemet, men vil også få betydning for miljøet, når udledningen af spildevand bliver reduceret.

 • Læs op

Indhold

  Byen Tema i Ghana er beliggende ved Atlanterhavskysten, og er kendt for landets største havn. Med mere end 250.000 indbyggere har byen oplevet en hastig vækst, hvilket har gjort vand- og spildevandshåndtering til en kæmpe udfordring. Den udfordring valgte man at fokusere på i det myndighedssamarbejde, der er etableret mellem Aarhus og Tema. Løsningen blev en opdateret, digitaliseret kloakplan der kan give et detaljeret overblik for alle involverede i planlægningen og vedligeholdelsen af kloaksystemet.

  Buckman Oppong, der er bosat i Tema, har ansvaret for registreringen af rør og brønde som GIS-tekniker hos Tema Metropolitan Assembly forklarer: "Tidligere havde vi en gammel fysisk papirplan, som ikke var blevet opdateret i lang tid. Dette gjorde det vanskeligt at opdage lækager og udføre nødvendige reparationer."

  Aarhus Kommune står i spidsen for et strategisk sektorsamarbejde, der er finansieret af Udenrigsministeriet bl.a. med fokus på at forbedre spildevandshåndteringen i Ghana. Den tætte relation mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand har skabt en viden på højt internationalt niveau, som nu udbredes til blandt andet Ghana og helt konkret til at forbedre spildevandshåndteringen i Tema.

  Mads Thomsen og Benjamin Mikkelsen fra Aarhus Vand, som er eksperter i dataregistrering og GIS-data (Geografisk Informations System), indledte et samarbejde med Tema Metropolitan Assembly og Buckman Oppong omkring dette i 2020.

  Mads Thomsen, data- og GIS koordinator hos Aarhus Vand, udtaler: "Vores mål var at finde en struktureret og omkostningseffektiv måde at registrere data på. Et frugtbart samarbejde med Buckman har betydet meget for at finde en løsning, der passer til byens behov."

  Det afgørende skridt i at etablere en effektiv spildevandsplan var at opnå et komplet overblik over kloaksystemets rør og identificere de involverede parter, der udleder spildevand og dermed skal faktureres.

  I samarbejde med LE34, der bl.a. har base på Katrinebjerg i Aarhus, blev der udviklet en mobilapp, der muliggjorde realtidsregistrering af kloakfaciliteter. Aarhus Vand fandt desuden en cloud-baseret løsning, der kunne tilpasses de økonomiske forhold i Ghana. Denne online værktøjsplatform gjorde det muligt for medarbejderne at registrere kloaksystemet i realtid.

  Buckman Oppong udtaler om løsningen: "Nu er det nemmere at finde lækager, da vi kan registrere i realtid og få data direkte på kontoret, så vi ved præcis, hvor rørene er placeret."

  Det er håbet, at denne digitalisering ikke kun forbedrer effektiviteten, men også får en positiv indvirkning på miljøet, fordi den understøtter det samlede arbejde med en bedre håndtering af spildevandet.

  Det opdaterede digitale redskab, vil i fase 2 være centralt for demonstrering af  en tilstrækkelig  afregning for spildevand i Tema.

  Samarbejdet mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune, LE34 og lokale aktører i Tema har skabt betydelige bedre muligheder for at vedligeholde kloaksystemet og minimere risiko for læk. Dette projekt, som er støttet af Udenrigsministeriet i Danmark, er et eksempel på, hvordan digitalisering og samarbejde kan gøre en væsentlig forskel i at håndtere udfordringerne i vand- og spildevandsforvaltning.

  I den kommende fase af samarbejdet øger man fokus på implementering afspildevandsplan og kapacitetsopbygning inden for bl.a. drift og vedligehold for at sikre et mere bæredygtigt kloaksystem til gavn for befolkningens sundhed i Tema.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023