Gå til hovedindhold

Mobilitet og dimensionering: Sikring af fremtidens uddannelser i Østjylland

Altinget offentliggør i dag et indlæg fra Business Region Aarhus' formandskab vedrørende de kommende forhandlinger om dimensioneringen af danske universiteter. Dette indlæg har til formål at skabe opmærksomhed om en betydningsfuld uddannelsespolitisk udfordring, der har stor indvirkning på erhvervslivet i Østjylland og Aarhus Universitet.

 • Læs op

Indhold

  Indlægget i Altinget understreger en central pointe: Dimittender fra Aarhus Universitet viser sig at være langt mere mobile end deres kolleger fra hovedstaden, som antydet af de nedenstående tal.

  Formandskabet ser det derfor som afgørende at sikre, at intentionerne i forligsteksten ikke bliver fortolket således, at universiteter i hovedstaden skal favoriseres på bekostning af andre. Ønsket med kronik er at afdække de relevante data og argumenter for at belyse denne vigtige debat og fremme en mere nuanceret tilgang til dimensioneringen af fremtidens uddannelser i Danmark.

  Debatindlæg i Altinget den 11. november 2023, afsender formandskabet i Business Region Aarhus:

  Tænk mobilitet ind i forhandlinger om kommende kandidatreform

  I den kommende tid vil landets universiteter sidde til forhandlinger om den kommende kandidatreform. Det er forhandlinger, som optager virksomhederne i Østjylland, hvor en ny Voxmeter analyse foretaget blandt 100 af de største virksomheder i Østjylland viser, at 40 % oplever rekrutteringsudfordringer.

  Business Region Aarhus er det største vækstcentrum uden for hovedstaden med en million indbyggere, en halv million arbejdspladser og 50.000 virksomheder. Læg dertil at knap hver sjette beskæftigede i Østjylland har en lang videregående uddannelse. Resultaterne af kandidatreformen har derfor stor betydning for den fortsatte vækst i vores region.

  Af den grund er det positivt, at den politiske aftale indeholder et hensyn til udbud af uddannelser i hele landet. Alligevel ser vi allerede forsøg på at dreje intentionerne. Flere er i gang med at argumentere for, at nedskæringer skal friholde udvalgte uddannelsesinstitutioner, fordi bestemte virksomheder vil tabe på sådanne nedskæringer.

  Men virkeligheden er faktisk en anden. Alle virksomheder vil tabe, hvis Danmark trækkes skæv. Tallene dokumenterer nemlig klart, at der er meget længere fra København til Jylland end den anden vej. Det er derfor helt afgørende, at udvalgte institutioner ikke trækker frinummer i dimensioneringen af fremtidens uddannelser.

  Desværre er det kun 1-2% af de færdiguddannede fra RUC, DTU, ITU, CBS og KU, der slår sig ned i Midtjylland efter endt uddannelse og ganske få, der tager turen til den resterende del af Jylland. Det modsatte gør sig gældende med dimittenderne fra Aarhus Universitet, som godt kan flytte til hovedstaden for at finde arbejde (knap 25 % tre år efter endt kandidatgrad) og på samme vis flytte til andre dele af landet.

  Derfor en appel til, at intentionerne i forligsteksten ikke fordrejes. Tilpasninger af universiteterne bør ske med øje for mobiliteten hos dimittenderne, så virksomhederne i hele landet i fremtiden får adgang til den efterspurgte arbejdskraft.

  Om Business Region Aarhus

  • Formandskabet i Business Region Aarhus er repræsenteret ved borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune og Ole Vind, Hedensted Kommune samt Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune.

  • Business Region Aarhus repræsenterer 12 kommuner (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus)

  • Business Region Aarhus arbejder for bedre rammevilkår for erhvervslivet.
  Sidst opdateret: 2. november 2023