Gå til hovedindhold

Virksomheder bidrager til et bedre havmiljø gennem østjysk havsamarbejde

Syv kommuner i det østjyske havsamarbejde lancerer et nyt koncept for virksomheder, der fremover kan bidrage direkte til at skabe bedre et havmiljø. Energi- og rådgivningsvirksomheden NRGi er klar til indgå en pilot-aftale med havsamarbejdet, som skal bringe livet tilbage under overfladen.

 • Læs op

Indhold

  Det nye koncept blev præsenteret i går på det østjyske havsamarbejdes konference ”Vejen til mere liv i havet” for byrådspolitikerne på DOKK1 i Aarhus. Konceptet har fået titlen ”Guld og Grønne Havskove”, og skal give virksomheder mulighed for at engagere sig direkte i genopretning af havmiljøet gennem projekter, som Havsamarbejdet formidler og koordinerer.

  For NRGi er konceptet en oplagt mulighed:

  ”I NRGi-koncernen ønsker vi at understøtte vejen væk fra den fossile energi, fordi de fossile energikilder øger CO2 aftrykket. Der er mange veje ind i dette. Én af dem er udplantningen af ålegræs, som er en god og naturlig kilde til CO2 fangst og lagring,” siger Jacob Vittrup, der er administrerende direktør i NRGi.

  Pilot-aftalen med NRGi betyder, at to konkrete projekter bliver virkelighed: For det første udplantning af ålegræs ud for udvalgte kyststrækninger i Norddjurs Kommune og etablering af et snorklerev ud for badeanstalten ”Den Permanente” i Aarhus Kommune.

  Hos Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard er der glæde over det konkrete projekt ud for ”Den Permanente”, men ikke mindst over perspektiverne i det nye koncept:

  ”Et nyt snorkelrev ud for ”Den Permanente” passer perfekt med den udvidelse af badeanstalten, som er i gang. Det vil give mulighed for endnu flere rekreative oplevelser og nye levesteder til havets planter og dyr. Og så er aftalen med NRGi et godt eksempel på de muligheder det nye koncept giver for at forene alle gode kræfter i arbejdet på at hjælpe vores havmiljø – og på værdien i at vi er gået sammen i Havsamarbejdet.”

  Borgmester i Norddjurs Kasper Bjerregaard glæder sig både over det kommende projekt, og over at NRGi har valgt aktivt at gå ind og understøtte Havsamarbejdets indsats i området:

  ”Udplantning af ålegræs er en rigtig god idé, da det medvirker til kystbeskyttelse, er til gavn for dyrelivet og optager store mængder af de næringsstoffer, der udledes fra land. Projektet kommer til at leve ved hjælp af både lokale kræfter og i et samarbejde med Kattegatcenteret og Kyst- og Fjordcenteret i Norddjurs Kommune.”

  FAKTA

  ·       Havsamarbejdet i Østjylland består af Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Hedensted, Horsens og Aarhus kommuner.

  ·       Konceptet ”Guld og Grønne Havskove” vil give interesserede virksomheder mulighed for at investere i genopretningen af livet i havet.

  ·       Det sker på samme måde som virksomheder allerede i dag investerer i f.eks. træplantning som en del af deres grønne regnskaber ift. biodiversitet eller branding

  ·       Konceptet er fortsat under udvikling

  ·       Havsamarbejdets rolle er at være formidler og koordinere investeringer indenfor samarbejdets havregion

  ·       Samtidig skal Havsamarbejdet løbende udvikle et projektkatalog sammen med Havsamarbejdets kommuner, samarbejdspartnere og virksomheder over relevante og biologisk meningsfyldte projekter.

  ·       Penge til projekter kan kanaliseres direkte til en totalentreprenør og projektleder udenom kommunernes økonomi. Alternativt indgås aftale om, at den enkelte kommune er projektleder. Projektansvar ligger som udgangspunkt ikke hos Havsamarbejdet, men hos virksomheden og en evt. totalentreprenør/rådgiver. De forskellige projekt registreres af havsamarbejdet i en projektportefølje – så der bevares et overblik og nye projekter kan fordeles geografisk og hensigtsmæssigt. Projekttyper er fx stenrev, muslingerev, genopretning af havbunden og ålegræs udplantning.