Stigende tilslutning fra erhvervslivet til at forpligte sig på klima-tiltag

CO2-udledning fra transport og mobilitet er en af de største udfordringer, når Aarhus Kommune skal nå byrådets målsætning om CO2-neutralitet i 2030. Derfor har en arbejdsgruppe under Klimaalliancen Aarhus, med fokus på grøn mobilitet, udarbejdet et Commitment Paper, som sætter fokus på og forpligter de underskrivende virksomheder til at igangsætte handlinger, for at reducere deres udledning fra transport og mobilitet.

Med President and CEO for Lars Larsen Group, Jesper Lunds underskrift på vegne af både Lars Larsen Group, JYSK og ILVA er antallet af medunderskrivere af Commitment Paper nu oppe på 68.

”Det er helt afgørende at vi arbejder sammen på tværs af bysamfundet for at reducere CO2-udledningen fra transport og mobilitet, og derfor er det virkelig positivt at flere og flere forpligter sig på samarbejdet”, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

Som eksempler på grønne transport-tiltag har Lars Larsen Group, JYSK og ILVA alle etableret ladestandere til el-biler ved hovedkontorerne i Aarhus. 74 procent af de nye firmabiler i JYSK enten hybrid eller elbiler. Samtidig er det muligt at lade sin elcykel op på arbejdspladserne hos JYSK og Lars Larsen Group. 

”Vi arbejder allerede aktivt med at blive mere bæredygtige, så derfor giver det rigtig god mening for os at tilslutte os Klimaalliancen Aarhus’ tiltag, så vi sammen med andre virksomheder og organisationer i kommunen kan inspirere hinanden og bidrage til en koordineret grøn indsats på transportområdet til gavn for os alle,” siger Jesper Lund, President and CEO i Lars Larsen Group.

Den første gennemførte afrapportering på Commitment Paper i november 2022 (34 virksomheder og organisationer i alt) viste, at den gennemsnitlige andel af el-/hybridbiler var på 30 procent af virksomhedernes og organisationernes samlede flåde.

Afrapporteringen viste desuden, at 25 ud af 34 virksomheder havde ladestandere til medarbejdere og/eller gæster og kunder. Herudover vælger nogle at understøtte omstillingen til grønne transportmidler igennem favorable priser og rabatordninger til privat opladning ved arbejdspladsens ladestandere.

 

FAKTA om Commitment Paper

  • 68 virksomheder og organisationer har pr. 1. marts underskrevet Commitment Paper

  • Virksomheder og organisationer, som underskriver Commitment paper forpligter sig blandt andet til:
    • At udskifte deres personbilsflåde til 100 % elbiler eller andre lavemissions biler, herunder at fremme CO2- reducerende teknologier, inden 2030. I de tilfælde, hvor man anvender taxa, vil disse også kører på 100 % el eller anden lavemissions brændstof.
    • At understøtte omstillingen til grønne transportformer ved at sikre den rette infrastruktur på tværs af vores lokationer som f.eks. opladningsmuligheder til elbiler eller elcykler
    • At understøtte ansatte til at vælge grønne transportformer

Læs mere om Commitment Paper og Klimaalliancen Aarhus